各位, 欢迎!在这个博客你们可以找到多各种信息!主要是世界语的博客。

Gesinjoroj, bonvenon! En tiu ĉi blogo vi povas trovi multajn diversajn specojn da informoj! Ĉefe la blogo estas en la lingvo intercia ESPERANTO.

Signore e signori, benvenuti! In questo blog potrete trovare svariate informazioni! Principalmente viene usata la lingua internazionale ESPERANTO.

Ladies and gentlemen, welcome! In this blog you can find many kinds of information! The blog is mainly in the international language ESPERANTO.

venerdì 29 aprile 2011

La necesa profundeco de internaciaj lingvoj...

Mi estis pensanta pri internaciaj lingvoj. Mi opinias, ke internacia lingvo, pensita kiel lingvo por komuniki inter fremduloj, devas enhavi profundecon. Se niaj rilatoj kun fremduloj estas limigitaj al kunlaboro, la necesa profundeco devenas de la profunda kono de la fako. Tiu profunda kono estas la produktaĵo de jaroj de studado pri tiu fako. Kaj tamen, kiam oni entreprenas internacian komunikadon kun malsimilaj celoj ol laboro, ekzemple por kulturo-ŝanĝo, la profunda kono de la uzita lingvo fariĝas tre grava. Kaj tamen tiu kono-nivelo ne estas facile atingebla, ĉar ĝi vere estas kiel lerni novan lingvon ekde la komenco. Nur la tempo foruzita por praktiki per tiu lingvo pagas nin. Kaj tamen, kiu havas tiun tempon? Kiu vere havas tiun rimedojn necesajn por atingi tiajn nivelojn?

Mi nur pensas, kiom da monoj ĉiujare en ĉiu nacio ni elspezas por akiri sufiĉan nivelon pri angla lingvo. Kaj kiaj estas la rezultoj? Laŭ mi tre magraj kaj sendube nesufiĉaj por atingi profundan nivelon.

Krom la uloj, kiuj vivas en angla-lingvaj nacioj aŭ tiuj kiuj strikte laboras kun angluloj, estas vasta kvanto da personoj, kiuj bezonus la konon de la angla, kaj tamen iliaj rilatoj kun angluloj ne oftas. Tiu kreas multajn personojn, kiuj konas ion pri la angla, kaj tamen ankaŭ ne povas rigardi simplan filmon angle! Pensu pri reala komunikado, kiu preterirus la simplaj petoj pri trajnejo.

Laŭ mi, la profundeco de interkomunikado dependas de la kono, kiun la interparolantoj havas pri la lingvo uzita. Kaj tamen, tiu kono kutime implicas la enhavon de dialektaĵoj, parolmanieroj kaj rafinita distingo inter la ŝajnaj sinonimoj; tiuj kapabloj kuntrenas tre longan akiro-tempon, ĉar ili preskaŭ neniam estas bazitaj sur simplaj kaj malmultaj reguloj. Kaj ne nur! Ili ŝanĝiĝas dum la tempo, kaj la komprenado strikte dependas de la tempo, kiun oni daŭre foruzas por akiri ilin.

Krome, kiel ne pensi pri la aliaj lingvoj? La tuta tempo uzita por akiri la ĉefan internacian lingvon kaj daŭrigi tiun konon, deprenas la tempon de aliaj lingvoj kaj kulturoj. Por akiri bonan aŭskulto-kapablo pri la angla, oni verŝajne devus vidi multajn anglajn filmojn, tutaj impregnitaj de la angla kulturo. Kaj kio pri la aliaj kulturoj?

Reirante al la profundeco necesa por krom-labora interkomunikado, mi ripetas, ke la profundeco de la komunikado dependas de la profundeco de propra kono de la uzita lingvo; kaj tiu profundeco strikte rilatas al la kono de neregulaj esprimoj daŭre ŝanĝantaj kaj tute lokaj.

Hipoteze, lingvo, kiu enhavus simplan profundeco-atingeblecon, rompus la rilaton inter profundeco kaj lokaj esprimaĵoj. Kaj tamen restus la problemon: kiel atingi saman esprimo-nivelon?

Nu, Esperanto precize sukcesas en tiu ĉi afero: ĝi permesas liberan kreadon de novaj esprimaĵoj kaj, samtempe, limigas la transformojn, kiujn la vorto povas sperti. Aldone la konstruado de la vortoj en la ĉefaj lingvoj estas io preskaŭ neregula, kvankam ofte uzita precize pro bezono de novaj esprimaĵoj, en Esperanto ĝi estas la regulo. Unuopa limo estas la interkomprenebleco. Mi ankoraŭ ne spertis okazaĵon, kie mi troviĝas sen esperanta vorto por esprimi mian pensaĵon, precize pro la fakto, ke Esperanto flekseblas je naturo.

venerdì 8 aprile 2011

La stranga rilato de la figoj...

Estas io tre interesa, kiun mi volas rakonti al vi: la interrilato de figoj kaj vespoj.

Fikuso
Fikuso

La figarboj estas tre ligitaj al apartaj specioj de vespoj, kiuj estas nomitaj figvespoj. La interrilato estas tiel forta inter ĉi tiuj du organismoj, ke ambaŭ ne povus vivi sen la alia. Ni vidu la kialon.

Kelka suspekto naskiĝas, kiam oni rimarkas, ke la figarboj ne havas florojn. Tiu estas vere stranga, ĉar ili devas havi ian formon de polenado, alie de kie la figoj devenus? De kie la semoj por aliaj figarboj devenus? La ĉina nomo estas interesa, ĉar precize montras ĉi tiun aferon: 无花果 (wúhuāguǒ), laŭvorte kaj laŭorde senflora-frukto. Tiu, kiun oni nomas figo, pensante ĝin kiel frukto, reale estas infloresko. Efektive, en ĝi kaŝiĝas la floroj de la figarbo.

Figvespo sur fingro
Figvespo sur fingro
Tamen, konsidere tion, kiel tiuj floroj povas estis polenitaj, se la vando, kiu disigas la enajn florojn de la ekstera mondo, estas tiel dika kiel ni tutaj rememoras? Jen kie la interrilato de figarboj kaj figvespoj gravas. Fakte, se oni bone kaj longe observas la figojn de tia arbo, oni rimarkas, ke etaj insektoj moviĝas sur la figoj. Tiuj insektoj ŝajnas etaj muŝoj, ne pli grandaj ol 2 milimetroj. Tiuj speco de muŝoj reale estas aparta specio de vespo.Figvespoj sur figo
Figvespoj sur figoDaŭrigante la observadon, oni rimarkus ion vere strangan. Ĉi tiuj etaj nigraj vespoj klopodas por eniri en la figon, pere de tiu kutima truo de tiaj fruktoj (nomita ostiolo). Kaj poste, pasas multa tempo, kaj ili ne eliras! Nur atendante dum preskaŭ 2 semajnojn, oni povus vidi, ke kelka vespo, plena de poleno, eliras el la figo, direktiĝante al aliaj figarboj. La demando estas spontana: kion faris ĝi dum ĉi tiu longa tempo en la figo?


La afero fariĝus ja pli stranga ol antaŭe, se oni studus la sekson de tiuj vespoj. Fakte, ili tutaj estas femaloj! Kaj strange, ĉu eniras vespino kaj eliras vespinoj?

Gefigvespo en figo
Gefigvespo en figo
La solvo de la mistero estas la jena. La vespinoj penas por eniri en la figoj, kaj, malpuraj el poleno de alia figarbo, ili senvole prisemas la florojn kaŝitajn en la figoj. Bedaŭrinde por la vespinoj, la streĉo necesa estas granda, kaj enirante la figojn ili perdas la flugilojn kaj parton de siaj antenoj. Kiam ene, ŝi demetas siajn ovojn kaj, elĉerpita, lasas sin morti. La larvoj rapide kreskas, kaj naskiĝas aro da figvespo kaj figvespinoj.

La masklaj figvespoj estas tre malsimilaj al la respondaj femaloj. Fakte, ili korpo estas strukturita de la natura evoluado por plenumi esence du taskojn. Unue, ili kuniĝas kun la inoj, gravedigante ilin. Due, la maskloj fosas vojon, kiu permesas al la femaloj de eliri la figon (praktike, manĝas parton de la figo). Poste, la maskloj mortas sen eliri la figon: ilia vivo tute plenumiĝas en la figoj!
La femalo, elirante la figon, malpurigas sin pere de peleno, kiun ĝi poste kaj senvole enmetos en aliaj figoj.

Gefigvespoj
Gefigvespoj
Figarbo kaj figvespo
Figarbo kaj figvespo

Kiel stranga naturaĵo, ĉu ne? Kaj malmulton mi povas aldoni al ĉi tiu mirinda interrilato. Lasu min nur fari spiritaĵon.

La vivo de maskla figvespo sinteze estas: naskiĝi, seksumi kaj poste manĝi ĝis la morto.

Mallonga kaj tamen intensa vivo, ĉu ne?


(Por pluaj informoj pri la figarboj kaj figvespoj, rigardu la belegan, anglalingvan retejo: http://www.figweb.org/)

Ĉiu homo estas eta, nelongviva kaj svarmoplena planedo...

Kiel ĉiam ne gravas la grandecoj, se ili ne estas komparitaj al io ajn. Do, hodiaŭ mi okupiĝis pri komparado inter la homoj kaj iliaj bakterioj. Jen kelka dateno pri la bakterioj:

- Grandeco: 0.5 – 5 mikrometroj;

- Vivdaŭro: 15 minutoj

- Rapideco: 10 – 100 korpo-longoj sekunde (1-mikrometra bakterioj povas vojaĝi almenaŭ 10-mikrometrojn sekunde)

Se homo vivas 80-90 jarojn, kompare kun la 15 minutoj de la bakterio, ĝia vivdaŭro ŝajnus al bakterio preskaŭ tri-milionoble sia vivo (se bakterio vivus kiel homo, 80-90 jaroj, la responda homa vivdaŭro estus preskaŭ 250 milionoj da jaroj).

Kaj, la raporto inter la grandeco homo/bakterio egalas preskaŭ 1.5 milionoj. Do, la grandeco de homo ŝajnos al bakterio duoble la distanco inter Luno kaj Tero ĉe apogeo (preskaŭ la raporto luna radio/homo).

Pri la homaj bakterioj:

- de 500 al 1000 diversaj specioj nur en nia intesto;

- la bakterioj en homa korpo estas dekoble pli multenombraj ol la homaj ĉeloj (10mil miliardoj kompare kun la mil miliardoj da homaj ĉeloj).

Ĉiu homa korpo havas bakterian populacion, kies nombro estas 10miloble la homa populacio sur la Tero.

Resume, la homa korpo estas speco de planedo, kies...

- aĝo atingas 250 milionojn da jaroj,

- grandeco estas iomete pli malgranda ol la Luno,

- populacio estas 10miloble tiu de la Tero.

Do, mi povas konkludi, ke ĉiu homo estas eta, nelongviva kaj svarmoplena planedo.

(Rimarku: la datenoj devenas de ĉi tie kaj ĉi tie)

Por vidi ekzemplo de bakterioj: